حمایت از حیوانات «محفلی برای تمامی انسانهای حقیقت طلب»
فنچها نمی تونند آزاد زندگی کنند

فنچ ها نمی توانند آزاد زندگی کنند.

نمی دانم که چگونه و مبنی بر چه پایه ای رسانه ی ملی ایران «شبکه ی اول سیما» در یکی از برنامه های تلویزیونی ویژه ی عید خود از آزادسازی فنچها سخن می گوید ومبنای داستان فرعی ان برنامه راتلاشهای یک کودک کوچک در کنار والدینش برای آزادی فنچها ترسیم کرده است

چند روزه که اون برنامه را دنبال می کنم و تا ببینم تا چه حدی غلطیات به خرد مردم نا آشنا با زندگی فنچها می دهد و تا چه حدی مطالب چرت و پرت وبی ارزش را نشان می دهد

فنچ و آزادی در ایران؟؟؟؟!!!!!

واقعا تعجب می کنم

یعنی ازدست اندرکاران فراوان اون برنامه یا ازمیان سایرمردم وانجمن حمایت از حیوانات یکی اعتراض نمی کنه که چرا یک فرهنگ غلط و بی ارزش که کاملا به زیان خود فنچهاست در جامعه رواج می دهند؟؟ مخصوصا برای کودکان که هر چیزی که از تلویزیون پخش شود قبول می کنند و برانجام آن پافشاری می کنند

فنچی که قیمت ارزانی دارد و در میان تمامی پرندگانی که به فروش می رسد ارزانتربه نظر می رسد و خوی وخصلت آرام و سازگارتری با انسانها دارد شاید باعث انتخاب این سوژه واین فکر برای پر کردن وقت آن سریال کیلویی باشد

متاسفانه اسم اون سریال رو نمی دونم اما بعد از ظهر حدود ساعت سه در برنامه ی نوجوانان از شبکه ی یک پخش می شود

ماجرازاین قراره که کودکی هفت ،هشت ساله به دنبال جمع آوری پول برای خریدن تمامی فنچهای یک پیرمرد وآزادسازی آنها است ودر این راه دست به هر حربه و حیله ای می زند تا تمامی فنچها را آزاد کند و خدا را از خود راضی نگهدارد

دست به نصیحت پیرمرد می زند،برای او شغل بهتری پیدا می کند و عیدیهایش را جمع می کند تا فنچها را بخرد و آزاد کند

بیشتر مخاطبین برنامه هم اکثرا کم سن و سالها هستندوحقیقتا این طرز فکر را قبول خواهند کرد

نمی دانم که دوستان تا چدی ازنحوه ی زندگی فنچها و شرایط آب وهوایی و قلمروزندگی فنچها آشنا هستند

فنچها پرندگانی هستند که با با قیافه ای معصوم و زیباوصدایی آرام ودلنشین اکثرا درکشور ما درقفسهاو درموارد نادر در گلخانه ها وقهوه خانه ها در اتاقهایی بسته به صورت آزاد زندگی می کنند اما تا بحال مطمئنا کسی ندیده است گروه عظیمی از فنچها را که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند در خیابانها و جنگل های کشور ما باشند

اگر کسی دیده باشد اطلاع دهد تا شمش طلای بانک ملتی از ما جایزه بگیرد

فنچهایی که با مساعد دیدن مکانی که درآن به صورت محبوس زندگی می کنند به راحتی تولید مثل و جفت گیری می کنند،فنچهایی که با قرار گرفتن چند ثانیه ای در برابر وزش مستقیم باد دچار سرماخوردگی ودرنهایت بیماریهای عفونی ومرگ می شوند،فنچهایی که با وجود بالغ بودن وداشتن سن پرواز با وجود بودن دردوران طفولیت در قفس پرواز نمی توانند یک متر خود را از زمین به هوا بکشند و یا مسافتی بیشتر از پنج متر را در یک نفس پرواز کنند،فنچهایی که غذایشان محدود است و مثله گنجشکها نمی توانند با نوشیدن آب جویها و خوردن نان خشک زنده بمانند ،چگونه می تواند آزادانه در کوچه ها وخیابانها و جنگلها پرسه بزند و آزادانه زندگی کند،فنچ چگونه می تواند غذای همیشگی خود رایعنی ارزن و کتان که در صورت نبود آن از بین خواهد رفت به دست آورد و چگونه بتواند سرمای زمستان و گرمای تابستان را تحمل کند؟جالبه بدونید فنچ درگرمای تابستان تنها با قرار گرفتن چند دقیقه ای از پشت پنجره استفراغ می کنه یا از حال میره و در همون فصل باقرار گرفتن در حیاط بسته ی خانه با وزش خنک باد ازبین می رود چگونه می تواند آزاددرخیابانها و جنگلها زندگی کند؟ فنچهایی که از اول در قفس متولد شده وقفس را خانه ی اول خود می دانندبه طوری که اگر رها شوند دوباره به قفس برمی گردند چگونه می توانند آزاد ورها در آب وهوای موجود کشورمان زندگی کنند؟!!؟

شاید اعضای رسانه ی ملی ایران فنچهایی را که در ایران زندگی می کنند با فنچهای کشورها و مناطق دیگر که می توانند در سرما و یخبندان زمستان یخ را بشکنند و در آن یخ شنا کنند عوضی گرفتند!!

از هزاران برنامه ای که در کشور ما از طریق صدا وسیما پخش می شودبرنامه های محدودی وجود دارد که به فرهنگ سازی درخصوص حمایت از حیوانات و دوستداری وآزادسازی آنها می پردازد حالا که یک برنامه پیدا شد که به این خصوص بپردازد این گونه از حیوانات استقبال می کند!!!!

ای کاش به جای فنچها دخترک از خدابیخبرسریال تلاش می کرد میلیونها بلدرچین و سینه سرخی که فطرتا آزاد هستند و براحتی می توانند آزاد زندگی کنند و آزادی حق مسلم آنهاست درصدد آزادی آنها بر می آمد نه فنچ

آیا کسی هست که از فنچها حمایت کند؟؟؟؟

آیا انجمنی با نام حمایت از حیوانات که کارش تا بحال تنها عقیم سازی حیوانا ت و واگذاری آنها به اشراف است جرات وشهامت اعتراض به این برنامه وبرنامه هایی ازاین قبیل ر ابه صورت بارز وآشکارادارد یا نه؟؟؟« فرستادن یک فکس خنده دار اعتراضی که بارها وبارها توسط این انجمن در موارد اعتراضی زیادی صورت گرفته یا کارهایی نا کارا مثله این امیدواریم از طرف انجمن حمایت از حیوانات اقلا در این مورد صورت نگیرد»

باجانداران خدا مهربانتر باشیم Designer: irspca.com کشتار حیوانات
0 مرغ
0 اردک
0 خوک
0 خرگوش
0 بوقلمون
0 غاز
0 گوسفند
0 بز
0 گاو و گوساله
0 جوندگان بجز خرگوش
0 کبوتر و دیگر پرندگان
0 بوفالو
0 اسب
0 الاغ و قاطر
0 شتر

اینها تعداد حیواناتی است که تا زمانیکه شما این صفحه را باز کردید توسط صنایع تولید گوشت، شیر و تخم مرغ در سراسر جهان کشته شده اند

document.write('
');