حمایت از حیوانات «محفلی برای تمامی انسانهای حقیقت طلب»
حیوانات نیز ازاخلاق برخوردارند

حیوانات نیز از اخلاق برخوردارند

بی بی سی - گوسفند می تواند چهره 50 همنوع خود را
به خاطر بسپارد الکس کربی خبرنگار بی بی سی در
امور محیط زیست حامیان رفاه حیوانات می گویند که
برخی حیوانات به طرقی که شباهت هایی به انسان
دارد، فکر می کنند و از احساسات برخوردارند.
این افراد می گویند که نشانه های ازخودگذشتگی در
حیوانات مشاهده می شود، به طوری که برخی از آنها
بدون توجه به منافع خود، به کمک سایر حیوانات می
شتابند.
شواهدی وجود دارد دایر براین که برخی حیوانات تا
حدودی از اخلاقیات برخوردارند و گاه حتی نسبت به
سایر حیوانات نگرانی نشان می دهند گروه ترحم در
دامداری جهانی حیواناتی که به صورت جمعی زندگی می
کنند اغلب به شیوه هایی که یادآور رفتار انسان
است، علائمی از خصوصیات اخلاقی به نمایش می
گذارند.
این گروه می گویند که مدارک علمی برای ثابت کردن
ادعای خود دارند و این امر می تواند پیامدهای
گسترده ای برای استفاده از حیوانات داشته باشد.
این افراد به یک گروه بریتانیایی به نام "ترحم در
دامداری جهانی" (Compassion in World Farming)
تعلق دارند.
این گروه با کشتار دام برای گوشت مخالفتی ندارد،
اما استدلال می کند که باید با آنها انسانی رفتار
شود.
این گروه در روز شنبه گذشته میزبان کنفرانسی تحت
عنوان "درک حیوانات" در لندن بود که موضوع آن درک
هوشیاری و عواطف حیوانات بود.
مفهوم برخورداری حیوانات از نوعی آگاهی ضمیر و
احساسات، در سال 1997 از سوی اتحادیه اروپا به
رسمیت شناخته شد.
گروه "ترحم در دامداری جهانی" در نامه ای نوشت:
"شواهدی وجود دارد دایر براین که برخی حیوانات تا
حدودی از اخلاقیات برخوردارند و گاه حتی نسبت به
سایر حیوانات نگرانی نشان می دهند." این گروه می
افزاید: "برای این حیوانات، زندگی در داخل جمع،
نیازمند پایبندی به یک رشته مقررات اخلاقی و
رفتاری است... اکثر حیواناتی که در جمع زندگی می
کنند کدهای اخلاقی مشابه انسان به نمایش می
گذارند." "جانورشناسانی که زندگی حرفه ای خود را،
چه از طریق مشاهده یا آزمایش تجربی توانایی های
ذهنی، صرف مطالعه درباره رفتار حیوانات کرده اند،
معتقدند که بسیاری از جانوران از احساسات و قوه
تفکر برخوردارند." جویس دسیلوا، مدیر این گروه، به
بی بی سی گفت: "طی 15 سال گذشته فضای موجود
پیرامون این پرسش که آیا باید وجود احساسات در
حیوانات را بپذیریم یا خیر منقلب شده است." اوی می
گوید: "این وضع پیامدهای عظیمی برای کلیه شیوه های
استفاده از حیوانات دارد و دلالت می کند که کلیه
دام ها از حق زندگی و مرگی انسانی برخوردارند."
طرد کامل دکتر جکی ترنر، مدیر تحقیقات هیات امنای
این گروه به بی بی سی گفت: "ابعاد عقلی و ذهنی
احشام بسیار گسترده تر از آن است که ما اذعان می
کنیم." و می افزاید: "اما نگرش ما نسبت به آنها،
دارای ریشه های عمیق فرهنگی است.
مثلا ما به سگ و خوک نگاه کاملا متفاوتی داریم."
ادعای وجود شواهد علمی دایر بر این که حیوانات
دارای احساسات و وجدان هستند منتقدانی نیز دارد.
این منتقدان می گویند که این مفهوم چیزی نیست جز
"بخشیدن صفات انسانی به حیوانات".
یک سخنگوی گروه "اتحاد روستایی" (Countrysid
Alliance) به بی بی سی گفت: "به نظر می رسد که
جریان "صفات انسانی بخشیدن به حیوانات" درحال باب
شدن باشد." "این جریان به این ادعاها منجر می شود
که حیوانات نیز مانند انسان ها از احساسات و عواطف
برخوردارند و این حرف آشکارا بی معنی است." امکان
اثبات اما دکتر جیمز کرکوود، مدیر کل و مدیر علمی
"فدراسیون دانشگاه ها برای رفاه حیوانات" (یو اف ش
دبلیو)، نگرش گروه "ترحم در دامداری جهانی" را
مورد تایید قرار داد.
وی به بی بی سی گفت: "این که حیوانات دارای
احساسات هستند در طول قرون موضوع مباحثه بوده
است." "ما حتی نمی توانیم مطلقا ثابت کنیم که سایر
انسان ها صاحب احساسات است، هرچند فرضیه ای غیر از
این آشکارا غلط به نظر می رسد." وی اظهار نظر کرد:
"دیدگاه علمی می گوید قبول این فرضیه که تمام مهره
داران دارای احساسات هستند از رد آن بهتر است

منبع:http://www.irankhabar.com/

باجانداران خدا مهربانتر باشیم Designer: irspca.com کشتار حیوانات
0 مرغ
0 اردک
0 خوک
0 خرگوش
0 بوقلمون
0 غاز
0 گوسفند
0 بز
0 گاو و گوساله
0 جوندگان بجز خرگوش
0 کبوتر و دیگر پرندگان
0 بوفالو
0 اسب
0 الاغ و قاطر
0 شتر

اینها تعداد حیواناتی است که تا زمانیکه شما این صفحه را باز کردید توسط صنایع تولید گوشت، شیر و تخم مرغ در سراسر جهان کشته شده اند

document.write('
');