حمایت از حیوانات «محفلی برای تمامی انسانهای حقیقت طلب»
فوکهای خزر یکی پس از دیگری می میرند
فوک خزری به عنوان نماد اصلی دریای خزر که در این دریاچه بزرگ زندگی می کند، نسبت به یک قرن پیش با ۹۰درصد کاهش به حدود ۱۱۰هزار عدد رسیده است.
فوک های خزری که به نام علمی فوکا کاسپیکا Phuca Caspica شناخته می شوند از جمله نادر ترین جانوران شناخته شده روی زمین و کوچک ترین گونه فوک های واقعی یعنی بدون گوش هستند. اما در تقسیم بندی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در فهرست قرمز که مربوط به جانوران آسیب پذیر است، قرار دارند. فوک های خزر در دوره زندگی ۵۰ ساله خود به سواحل ایران بیش از سواحل چهار کشور حاشیه یی دیگر نزدیک می شوند زیرا زمستان ها را به عنوان فصل زادآوری بر روی قطعات یخی سواحل شمالی می گذرانند اما در تابستان و پاییز و بهار عمدتاً سواحل ایران را ترجیح می دهند. این جانوران ۱۱ماه آبستن می شوند و در ماه دوازدهم برای زایمان به مناطق یخی در شمال دریای خزر مهاجرت می کنند .
اما مرگ و میر سریع این جانوران زیبا همچنان ادامه دارد و شاید تا چند صباح دیگر فوک خزر هم مانند پلنگ مازندران یا شیر ایران منقرض شود. کارشناسان علت مرگ و میر فوک ها را همچنان به یقین نمی دانند. در تحقیقات اولیه در ایرلند شمالی اندام های داخلی و تولید مثلی فوک ها پوشیده از زخم های ناشی از ضایعات ویروسی تشخیص داده شد. اما گزارش های بعدی به علت های دیگری برای مرگ و میر فوک های خزری اشاره داشتند که مهم ترین آنها وجود انواعی از سموم کشاورزی نظیر د.د.ت و سموم حاصل از پساب کارخانجات صنعتی در بافت های چربی فوک ها بود. به طوری که در همایش محیط زیست دریایی در اوتسوچی ژاپن علت مرگ و میر فوک های خزری به اثر تضعیف کننده آلودگی های صنعتی و در نتیجه ناتوانی دستگاه ایمنی بدن فوک ها در مقابل ویروس ها اشاره شد. این گزارش ها حاکی از غلظت فراوان مواد حاصل از تجزیه کلر در بافت های چربی و کبد فوک ها است. کلر در صنایع نساجی به عنوان رنگ بر به کار برده می شود و مهم ترین کارخانجات نساجی در اطراف خزر در حاشیه جنوبی این دریاچه قرار دارند.
یکی از عوامل مهم و تایید شده کاهش جمعیت فوک ها یک نوع ویروس متعلق به سگ سانان است که در حوزه شمال شرقی خزر در سواحل یخ زده با حمله گرگ ها و روباه ها به این حیوان انتقال یافته است. این ویروس به طور دوره یی عمل می کند و در سال های ۷۹ و۸۰ بسیار فعال بود و مرگ و میر وسیع فوک ها را سبب شد.نمونه دیگر از مواد موجود در بافت بدن فوک ها، وجود انواعی از آفت کش های موسوم به پی سی بی است که در جریان شسته شدن خاک های کشاورزی یا در نتیجه بالا آمدن سطح آب خزر در نواحی ساحلی به درون دریاچه راه یافته اند. بنابراین وقوع مرگ و میر ناشی از همه گیری ویروسی سال ۲۰۰۰ میلادی در میان فوک های خزر نه تنها به علت آلودگی های صنعتی قابل توجیه است، بلکه با افزایش آلودگی های نفتی و کاهش جمعیت ماهی کیلکا که بیش از ۷۰ درصد از غذای فوک خزری وابسته به این ماهی است، فوک خزری را با کمبود مواد غذایی و در نتیجه ضعف فیزیکی و ورود نوعی ویروس به سیستم عصبی این حیوان و در نهایت مرگ و میر دسته جمعی فوک های خزری مواجه ساخته است. در اوایل قرن گذشته، وجود بیش از یک میلیون فوک در دریای خزر گزارش شده که سالیانه ۱۶۰هزار قلاده از این فوک ها توسط روس ها شکار می شدند، در حالی که هم اکنون براساس آمارهای موجود جمعیت این جانور به حدود یکصد هزار قلاده رسیده است. فوک ها ارزش بسیاری دارند و گوشت و پوست آنها از ارزش صنعتی و تجاری برخوردار است. بعدها به سبب برداشت بی رویه از جنس بالغ این جانور و به هم خوردن ساختار جمعیتی این گونه، توجه روس ها به شکار کوتوله های دو هفته یی برای دوخت پالتوهای زنانه معطوف شد. به گفته کارشناسان فعالیت های بیش از اندازه صید و صیادی چه نوع قانونی و غیرقانونی و استفاده از سموم خانواده د.د.ت از دیگر عوامل کاهش جمعیت این جانور دریای خزر است. صیادان با صید طعمه های این جانور رقیبانی برای فوک ها محسوب می شوند و ماهیگیران با صید انواع ماهیان موجب کم شدن مواد غذایی فوک ها در دریای خزر شده اند.لانه سازی و زایمان فوک ها بر روی یخ انجام می گیرد که به علت گرم شدن زمین و نبود یخبندان در قسمت های شمالی دریای خزر در زمستان گذشته، زایمان فوک های ماده منجر به تلفات نوزادان این فوک ها شد. در فروردین ماه ۱۰۹بچه فوک به سبب نبود یخ تلف شدند. طبق آمار انجمن بین المللی حفاظت از فوک ها تا پیش از فروپاشی شوروی سابق سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار بچه فوک برای استفاده از پوست و چربی آنها شکار می شدند، اما در حال حاضر هیچ کنترل ضابطه مندی برای حفاظت از فوک های خزری توسط کشورهای ساحلی خزر اعمال نمی شود ضمن آن که آلودگی های صنعتی هر روز بر میزان تلفات این جانداران نادر اضافه می کند. شاید همچنان که تعداد صنایع چوب و نساجی در حاشیه خزر افزایش می یابند و بالا آمدن سطح آب دریاچه باعث وارد شدن آفات به آب می شود دیگر زمان طولانی تا آخرین وداع با فوک های خزری نمانده باشد.

سیما آبگینه

باجانداران خدا مهربانتر باشیم Designer: irspca.com کشتار حیوانات
0 مرغ
0 اردک
0 خوک
0 خرگوش
0 بوقلمون
0 غاز
0 گوسفند
0 بز
0 گاو و گوساله
0 جوندگان بجز خرگوش
0 کبوتر و دیگر پرندگان
0 بوفالو
0 اسب
0 الاغ و قاطر
0 شتر

اینها تعداد حیواناتی است که تا زمانیکه شما این صفحه را باز کردید توسط صنایع تولید گوشت، شیر و تخم مرغ در سراسر جهان کشته شده اند

document.write('
');