حمایت از حیوانات «محفلی برای تمامی انسانهای حقیقت طلب»
مرکز تحقیقات آرتیما و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه
دکتر ״ناصر آق״ رییس مرکز تحقیقات آرتیما و جانوران آبزی دریاچه ارومیه درخصوص روند شکل گیری این مرکز تحقیقاتی به خبرنگار سینا گفت:مرکز تحقیقات آرتیما رسما از سال 1377 پایه گذاری شده است ولی مرکز تحقیقات آرتیما دانشگاه ارومیه از سال 74 تحقیقات خود را با ״نام آزمایشگاه آرتیما ״ آغاز کرده بود که پس از سال 77 تبدیل به مرکز آرتیما شده و از سال 1378 با اخذ مجوز رسمی از گسترش آموزش علمی آغاز به کار کرد و در سال 81 با توجه به فعالیتهای این مرکز ، در بین واحدهای پژوهشی وابسته به وزارت علوم ، مرکز تحقیقات آرتیما ارومیه جز 10 مرکز فعال تحقیقاتی قرار گرفت .
وی افزود:هم اکنون نیز این مرکز از طرف کمیسیون اروپا و سازمان FAO به عنوان مرکز مرجع تحقیقات آرتیما در آسیای مرکز و آسیای غربی شناسایی شده است . ״ آق״درخصوص فعالیتهای این مرکز به خبرنگار سینا گفت : این مرکز فعالیت های متعددی را در ارتباط با توسعه فعالیت های شیلاتی در منطقه و کشور پیش بینی کرده است و در رابطه با کاربردهای آرتیما به تحقیقات گسترده ای دست زده که شناسایی اشکال مختلف آرتیما که در تغذیه آبزیان مختلف تأثیر دارند ، بخشی از این فعالیتها است . وی افزود:این مرکز در ارتباط با تولید بچه ها آرتیما مقاوم آرتیما در شرایط سخت محیطی مطالعات زیادی کرده و به نتایج درخشانی نیز در این زمینه رسیده است .
به گفته آق این مرکز تاکنون به حمایت از بیش از 50 پایان نامه درکترای دامپزشکی و بسیاری از طرحهای تحقیقاتی در زمینه آرتیما پرداخته است . لازم به ذکر است در جهان بیش از 600 زیستگاه طبیعی آرتیما شناسایی شده است اما دریاچه ارومیه دومین ایستگاه طبیعی آرتیما از نظر وسعت و توان بهره برداری در جهان است و در حال حاضر این م کز فعالیتهای خود را در زمینه بیولوژی ، اکولوژی ، ژنتیک ، مدیریت ذخایر ، بهره برداری از زیستگاه های طبیعی آرتیما در دریاچه ارومیه معطوف کرده است .

باجانداران خدا مهربانتر باشیم Designer: irspca.com کشتار حیوانات
0 مرغ
0 اردک
0 خوک
0 خرگوش
0 بوقلمون
0 غاز
0 گوسفند
0 بز
0 گاو و گوساله
0 جوندگان بجز خرگوش
0 کبوتر و دیگر پرندگان
0 بوفالو
0 اسب
0 الاغ و قاطر
0 شتر

اینها تعداد حیواناتی است که تا زمانیکه شما این صفحه را باز کردید توسط صنایع تولید گوشت، شیر و تخم مرغ در سراسر جهان کشته شده اند

document.write('
');